Kwalifikacja wstępna

Każda osoba, która zamierza pracować w zawodzie kierowcy w transporcie drogowym zobowiązana jest do uczestnictwa w szkoleniu kwalifikacji wstępnej. Ze względu na wiek kierowców i zdobyte uprawnienia szkolenie kwalifikacji wstępnej dzieli się na:

  • kwalifikacje wstępną pełną;
  • kwalifikacje wstępną przyspieszoną;
  • kwalifikacje wstepną uzupełniającą;
  • kwalifikacje wstępną uzupeniającą przyspieszoną.

Kwalifikacja wstępna pełna

Dla kogo

W szkoleniu pełnej kwalifikacji wstępnej powinny wziąć udział osoby między 18 a 21 rokiem życia dla kategorii C i C+E, oraz osoby między 21 a 23 rokiem życia dla kategorii D i D+E, jeśli uzyskały one uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C po 10 września 2009 roku i do kierowania pojazdami kat. D po 10 września 2008 roku. Mogą one wziąć udział w szkoleniu przyspieszonym, jednak wówczas, do ukończenia danego wieku, będą posiadać ograniczenia tonażowe.

Czas trwania

Kwalifikacja wstepna pełna trwa 280 godzin. Kurs podzielony jest na część teoretyczną trwającą 260 godzin, i część praktyczną trwającą 20 godzin jazdy w ruchu miejskim.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Dla kogo

Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej skierowane jest do osób, które mają ukończone 21 lat, dla kat. C i C+E i 23 lata dla kat. D i D+E, jeśli uzyskały one uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C po 10 września 2009 roku i do kierowania pojazdami kat. D po 10 września 2008 roku.

Czas trwania

Czas trwania kursu to 140 godzin, z czego zajęcia teoretyczne trwają 130 godzin, a zajęcia praktyczne 10 godzin.

Kwalifikacja wstepna uzupełniająca

Dla kogo

To szkolenie skierowane jest do osób które uprawnienia do kierowania pojazdami z kat. C zdobyły po 10 września 2009 roku i z kat. D po 10 września 2008 roku, oraz ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną dla danej kategorii prawa jazdy. Zatem osoby chcące uczestniczyć w kwalifikacji uzupełniającej dla kategorii C, C+E i C1, powinny wczęsniej ukończyć kwalifikację dla kategorii D, D+E i D1 i na odwrót. Czynnikiem decydującym jest także wiek kursanta – kat. C do 21 roku życia, kat. D do 23 roku życia.

Czas trwania

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca trwa 70 godzin. Program szkolenia dzieli kurs na zajęcia teoretyczne (65 godzin) i praktyczne (5 godzin).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Dla kogo

Wymogi uczestnictwa w kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej są podobne to wymogów kwalifikacji uzupełniające, z tą różnicą, że w tym szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 rok życia (kat. C) i 23 rok życia (kat.D).

Czas trwania

Czas trwania kursu uzupełniającego przyspieszonego do 35 godzin, z czego 33 godziny przeznaczone są na zajęcia teoretyczne, a 2 godziny na zajecia praktyczne.

Kurs kwalifikacji wstepnej ma na celu przygotowanie kierowców do uczestnictwa w złożonym transporcie drogowym. Z uwagi na to na zajęciach teoretycznych zostają omawiane takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo transportu drogowego, ryzyka związane z pracą kierowcy, czas pracy kierowców i zasady działania tachografu.

Każdy kurs kończy się egzaminem teoretycznym. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania Swiadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych.